Проект RIGHTS. Изследователски доклад

 

Проект RIGHTS. Изследователски доклад

 

Консорциумът по проекта RIGHTS проведе изследвания с цел сравнение на опита и очакванията на представители на няколко различни европейски държави по темата Образование по глобално гражданство (ОГГ). Основната идея бе проектът да подпомогне планирането на учебни методи по ОГГ в Италия, България, Португалия, Испания, Норвегия и Швейцария. Фокусът на дейностите на проекта бяха училища с ученици на възраст от 12-16 години.

Дигитални истории

Обучение по глобално гражданство (ОГГ)

Основните изследователски дейности бяха:

- Анализ на националната документация относно учебни предмети и дефиниции на основните концепции по темата гражданство;

- Регламентите в Европейския съюз;

- Експеримент в социалната мрежа Facebook;

- Интервюта с учители от гимназии.

Резултатът от изследователските дейности показват, че няма официална дефиниция за Обучението по глобано гражданство. Това е практика, която е разработена в Европа, както и в няколко страни извън Европа, започвайки от необходимостта да се борят с някои общи проблеми и предизвикателства.

Изследванията, направени от партньорите по проекта RIGHTS включват 7 европейски държави очертават изключително разнообразен портрет на понятията, практиките и целите приписвани на обучението по глобално гражданство. Дефинициите, дадени от всеки парньор, представени по-долу, имат много прилики и същевременно показва значимите разлики, свързани по един или друг начин със значението - гражданин/гражданство или към какво е изрично посочена като обучение по глобално гражданство. Цялостната картина на стандартите и специфичните образователни контексти на няколко държави, представени с техните сходни черти. Първо, в никоя от държавите няма учебен предмет, озаглавен „Обучение по глобално гражданство". Въпреки, че всички страни приемат различни учебни предмети, които се отнасят до гражданство и човешки права. Освен това, предвид обхвата на системите, дефиницията на учебните предмети и съдържанието им, за да се разясни необходимостта от „глобален" обхват. Въпреки, че във всички държави има един или повече различни учебни предмети, които имат отношение към гражданството и правата на човека. Различните педагогически системи да се приближат към общо разбиране за това как глобалните условия са се променили от необходимостта обучат учениците на нови умения, така че да могат да се изправят пред предизвикателствата на времето си с по-големи ресурси. Съдържанието на дисциплините, свързани с гражданството все още се различават от страна в страна, и въпреки че някои теми се повтарят, други се разглеждат само в някои от страните.

Според анализ на изследователите в проекта, използването на методът „разказване на дигитална история" е все още в начален стадий, въпреки, че бяха отбелязани някои текстове и интернет страници, съдържащи информация относно тази методология.

Въпреки че, в някои от страните, участващи в проекта, някои проекти са изцяло насочени към метода „разказване чрез дигитална история" като основна образователна дейност на учители и ученици, също така се твърди, че този метод се използва и в други държави главно за постигане на синергия в по-традиционни учебни и преподавателски дейности. По-точно казано, методът „разказване на дигитални истории" е част от образователната схема, полезен инструмент, използван в последените етапи на семинари или учебни дейности, основани на различни техники и инструменти. В този контекст методът се използва като инструмент за определяне и запазване на образователен проект чрез дигитални методи.

Трябва да се отбележи, обаче, че материалът от разказването на дигитални истории е наличен във всички страни, въпреки, че използването на методът е все още в начален стадии. Широко признато е, че огромният потенциал на методът „разказване на дигитална история" трябва да бъде разработен в някои и различни образователни контексти и в зависимост от различни гледни точки, поради силното си въздействие върху подрастващите, младежите и не на последно място децата, родени в епоха на силно развити технологии.

За да видите пълният текст на доклада, моля, кликнете върху линка: RIGHTS research report .

edit

course

Login

Newsletter