Дигиталният курс RIGHTS

 

Дигиталният курс RIGHTS

Дигиталният курс RIGHTS е за учители/обучители, които да участват активно в рамките на поне 30 часа в теоретичните и практически задачи, адресирани към обучение по глобално гражданство като учебен предмет чрез използването на дигитални истории, разпределени в рамките на 3 месеца. Това включва и представянето на дигитална история, разработена от учениците им.

Дигиталният курс RIGHTS ще бъде основан на приблизително 150 страници образователен материал, включващ разнообразие от интерактивни индивидуални и групови занимания, провеждани с помощ от тютора-треньор, задачи, виртуална библиотека и речник. Допълнителните материали ще бъдат предоставени на разположение на английски език, но някои от тях ще бъдат преведени на националните езици на партньорите от консорциума RIGHTS: български, италиански, норвежки, португалски, испански и турски.

Курсът е структуриран в общо седем последователни модули, което ще подпомогне процеса на постигане на целите на проекта. Те включват набор от първоначалните модули въвеждане на курса, след това специализиран фокус към образование по глобално гражданство (ОГГ), последвано от модули, фокусирани върху изграждане на компетентности, адресирани към основния проблем – глобалното гражданство и завършващи със създаването на дигитална история, посветена на теми като демокрацията и глобалното гражданство.

Дигиталния курс ще включва асинхронни и синхронни компоненти опосредствани от онлайн система за управление на курса и поддържани от тюторите. Те ще се предлагат съвети като експерти по съдържанието, социални агенти, фасилитатори, опитни учащите, съветници и ролеви модели и тяхната роля ще бъде в центъра на учебния процес.

Дигиталният RIGHTS курс призовава към вътрешната мотивация на прогимназиални учители и ученици да се учат, за да направят по-добра работа си в рамките на учебния процес, както и да изпитват удоволствие от това, което правят. Уеб-базирана среда за обучение е предназначена да бъде интерактивни колкото е възможно, като се вземе предвид, че интерактивността не е просто кликнете върху бутона, гледане на анимации или видео, или слушане на звукови клипове. Честите проверки за обучение и подходяща и навременна обратна връзка от преподавателите са важни мотивационни елементи.

Обратната връзка, предоставена от преподавателите в рамките на дигиталния курс RIGHTS ще даде на учащите полезна информация – местата, където да намерят правилните отговори или да научат повече и дори за промяна на учебния процес в рамките на курса.

Дигиталният курс RIGHTS има за цел да предостави на европейските учители от средните училища и обучители чрез дидактическа методология, основана на дигитално разказване на истории като средство за обучение за насърчаване на образованието за глобално гражданство (ОГГ) в средните училища в ЕС, овластяване на учителите чрез експериментиране с нови технологии, преподаване чрез обновяване и създаване на по-голям интерес, което да им позволи да открият нови начини, подходи към дигитално обучение и да бъдат по-активни и информирани като европейци и „глобални" граждани.

За повече информация към дигиталния курс и неговите модули, моля да прочетете учебната програма на RIGHTS курса. RIGHTS e-course syllabus

Изисквания за курса

За да участвате в обучението по проекта RIGHTS да бъдете:

1. гимназиален учител от България, Италия, Норвегия, Португалия, Испания, Швейцария и Турция

2. да имате познания по английски език на средно ниво

3. да имате достъп до компютър и интернет връзка

За да кандидатствате, моля попълнете този формуляр и натиснете бутона – изпращам

course

edit

course

Login

Newsletter