Дигиталният курс RIGHTS

Дигиталният курс RIGHTS е за учители/обучители, които да участват активно в рамките на поне 30 часа в теоретичните и практически задачи, адресирани към обучение по глобално гражданство като учебен предмет чрез използването на дигитални истории, разпределени в рамките на 3 месеца. Това включва и представянето на дигитална история, разработена от учениците им.

Дигиталния курс ще включва асинхронни и синхронни компоненти опосредствани от онлайн система за управление на курса и поддържани от тюторите. Те ще се предлагат съвети като експерти по съдържанието, социални агенти, фасилитатори, опитни учащите, съветници и ролеви модели и тяхната роля ще бъде в центъра на учебния процес.

Изисквания за курса

За да участвате в обучението по проекта RIGHTS да бъдете:

1. гимназиален учител от България, Италия, Норвегия, Португалия, Испания, Швейцария и Турция

2. да имате познания по английски език на средно ниво

3. да имате достъп до компютър и интернет връзка

За да кандидатствате, моля попълнете този формуляр и натиснете бутона – изпращам

edit

course

Login

Newsletter