news web_2.fw

Talete projesine hoşgeldiniz

 

talete

 

TALETE Projesi; 15 yaş grubu öğrencilerin matematiksel becerilerine yönelik uygulanan PISA, IEA, TIMMS ve Ulusal sınavların farklı matematik sistemlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Dünya çapında yapılan araştırmalar AB Ülkelerinin öğrencilerinin genellikle matematiksel beceriler ve bilim ve teknolojideki temele becerilerde eksik olduklarını raporlamaktadır. Matematiksel okuryazarlığın öğrenilmesi, öğrencilerin topluma etkin bir şekilde uyum sağlamalarını ve iş bulma olasılıklarının artırılmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda; projemiz öğretmenlerle birlikte e-öğrenme platformu ve 3 boyutlu dünya gibi sanal ortamlarda kullanılarak matematiksel okur yazarlığı arttıracak, cazip ve eğlenceli pedagojik materyaller geliştirmeyi hedeflemektedir.