news web_2.fw

Ortaklar

 

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” (İtalya)

Università degli Studi "Guglielmo Marconi" (USGM) İtalya’da "Açık Üniversite" modelini takiben kurulmuş ilk Athenaeum’dur. USGM; İtalya’da ve dünya çapında herkesin erişim sağlayarak, bilgiyi yaymak ve üretmek amacı ile, ilk İtalyan Açık Üniversitesi olarak, Üniversite ve Araştırma (MUR M.D. Mart 2004) Bakanlığı tarafından, 2004 yılında kurulmuştur.

USGM en gelişmiş teknolojik çözümler için uygun araştırma stratejileri geliştirerek ve seminer faaliyetleri (çalıştaylar, seminerler, vb) ile konut dışı iletişim araçları (video konferans, e-öğrenme, sohbet, forum, vb) entegre ederek yenilikçi öğrenme yöntemlerini benimsemiştir. Open University (Açık Üniversite) modeli; profesyonel eğitim, bilgi üretimi ve dijital kültürün yayılmasında, bilgi toplumu içinde stratejik bir öneme sahiptir.

Web sitesi: http://www.unimarconi.it


Projede yer alan ortaklar:


University of Thessaly (Greece) Teselya Üniversitesi (Yunanistan)

UTH merkezi Yunanistan merkezinde bulunan tek yüksek öğretim kurumudur. Üniversite Teselya’nın dört ana kasabasında yer alan 17 bölümden oluşmaktadır. Üniversitenin 11. Bölümden oluşan bir Mühendislik fakültesi vardır: 2 bölümü ile bir Tıp Fakültesi, 3 bölümü ile bir Pedagoji Okulu ve 1 Bölümü ile Beden Eğitimi Yüksekokulu. Üniversite; 10.000 lisans ve lisansüstü öğrenciye ve öğretim, teknik ve idari çalışanları da içeren 1.000 çalışana sahiptir.

UTH; teknoloji geliştirme ve transferi gibi konularda Thessaly belediyesi ve yetkililere bir danışmanlık kuruluşu olarak hareket eder ve Teselya bölgesinde sanayi, meslek kuruluşları, eğitim toplum ve idari makamları ile yakın bağları vardır.

Web sitesi: http://www.uth.gr

 

Kadıköy llce Milli Eğitim Müdürlüğü (Türkiye)

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; yerel ve resmi bir kamu kurumdur. Kurumun bünyesinde; tarihi ve çok kültürlü çevresinde, her türlü eğitim vermekte olan, 477 özel ve devlet eğitim kurumu vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan öncesine giden bir tarihçesi vardır ve her türlü eğitim kurumu (Anadolu, güzel sanatlar, bilim, mesleki liseler ve özel eğitim kurumları) mevcuttur. İstanbuldaki en çok özel okul sayısına ve en yüksek okullaşma oranına sahip ,ilçedir: Okul öncesi % 86, ilköğretim% 100, ortaokul% 112 ve bir çok başarılı AB projesi yürütmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı, taşra ve yurt dışı kuruluşları ve ilgili kuruluşlar olarak yapılandırılmıştır.

Web sitesi: http:// www.kadikoy-meb.gov.tr

 

 

AIM - Agenzia Intercultura e Mobilità (İtalya)

“AIM; 2008 yılında, gençlik kooperasyonu, yaygın eğitim ve hareketlilik alanında çalışan bir eğitimciler takımı tarafından kurulmuştur. Misyonu ve esas amacı, yaygın eğitimin tanınması ve uygulanması, ve resmi alan ile gayrı resmi ve gençlik dünyası arasında bir köprü oluşturulmasıdır. Hedef grup; öğretmenler, okul yöneticileri, öğrenciler ve genç insanlardır. Amaçlar 5 alanda gruplandırılmıştır: Proje tasarımı, Eğitim, İletişim, Uluslararası ilişkiler ve Laboratuarlar.

Kuruluş; 2005 yılından beri “Educare all'Europa” diye adlandırılan ve devlet okullarında öğretmede Avrupa boyutunun geliştirilmesine ve uluslararası işbirliğine platform oluşturan ulusal bir okul ağının üyesidir. Bu ağ; örgün ve yaygın eğitim arasında kaynaşmanın sağlanması, becerilere yönelik öğretimin anlaşılması ve yenilikçi ve yaratıcı öğrenme ortamlarının oluşturulması için deneyimsel kursları başlatmayı ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır.”

Web sitesi:www.associazioneaim.it

 

 

Burgas Free University (Bulgaristan)

Burgas Free Üniversitesi; Bulgaristan'ın güney-doğu bölgesindeki en büyük sanayi ve kültür merkezide kurulmuş ilk devlet üniversitelerinden biridir. Üniversitenin öğrencilerini 8000 tam zamanlı ve yarı zamanlı lisans öğrencileri oluşur. Öğrenciler Hukuk ve İşletme, Matematik, Bilgisayar ve Teknik Bilimler, Beşeri Bilimler eğitimleri almaktadırlar. BFUnun iyi donanımlı bilgisayar ve dil laboratuarları vardır. BFU, tüm dünyadaki kurumlar ile uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgilenmektedir. Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Yunanistan, ABD.. vb gibi ülkelerdeki üniversitelerle iyi irtibatları vardır ve e-öğrenme üniversite için bir önceliktir. Üniversite personeli; aktif yetişkin eğitimi, dezavantajlı ve işsiz insanların eğitimi ile ilgili aktif destek sağlamaktadır.

Web sitesi: http://www.bfu.bg

 

Razzable Productions Ltd (Birleşik Krallık)

Rezzable Prodüksiyaon Ltd; kullanıcıların deneyimlerinin kurulmasında yol almak ve en yeni 3D web platformlarının yanı sıra web hizmetleri sağlamak için 2007 yılında kuruldu. Kurum; çekici, sürükleyici faaliyetlerinin bir havuza dönüştürmek için düz web formatlarını zenginleştirmektedir. Kullanıcıların pc potansiyelini genişletmek ve tüm dünyadan insanlarla etkileşimde olan zengin, ilgili, ilgi çekici öyküler, gerçekler ve medya ile karşılaşılmaktadır. Rezzable Prodüksiyaon; sosyal web ve sanal dünya teknolojileri ile gelişmiş içerik yönetim birleştirerek çevrimiçi markalar oluşturur ve geliştirir. Rezzable Prodüksiyon Ltd, Londra merkezli, eğitim içerikli 3D yazılım geliştiricisidir ve Quest History adı altında bir sınıf içi kullanım materyali geliştirmektedir.

Web sitesi: http://rezzable.net