news web_2.fw

Metodoloji ve Teknoloji

 

  • Ortaklar tarafından paylaşılmakta olan metodoloji bir dizi kilometre taşının üretimini öngörmektedir. Her bir kilometre taşı araştırma raporu tarafından temsil edilecek: Öğrencilerin matematiksel becerilerinin değerlendirmesi ile ilgili uluslararası ve ulusal programları seçmek için Konsorsiyumu tarafından kullanılan kriterler açıklanacaktır.
  • Seçilen bu programlar çerçevesinde; Konsorsiyum, önemli bir kilometre taşı olarak, Talete eğitim yolu raporunda, kavramsal modeli tanımlayacaktır. Test edilecek pedagojik araç ve sanal ortamlar tasarlanacaktır. Ayrıntılı olarak ulusal ve uluslararası araştırmalar sonucunda ulaşılacak öğrencilerin matematik becerilerinin değerlendirmesi, ulaşılacak eğitim hedefleri, üretim yapılacak ortamlar, geliştirilecek içerik ile elde edilen ile ilgili araştırma sonuçları açıklanacaktır. 
  • Didaktif öğretmeye dayalı ana pedagojiyi desteklemek adına, algılama yöntemlerindeki çeşitlilik (e-öğrenme platformu ve 3D sanal dünya) yanı sıra sorgulama modelli yenilikçi pedagoji (yaparak öğrenme) ile ilişkilendirlmektedir.
  • Deneme aşamasının başında, katılımcı ülke başına 8/10 öğretmene bir e-öğrenme kursu verilecektir. Bu yeni teknolojileri daha aşina hale getirmek ve geliştirilen yenilikçi pedagojik araçları ve senaryoların yönetimini sağlamak amacıyla 3 boyutlu ortamlar test edecektir. 
  • Deneme sürecinin ikinci aşamasında; Talete e-öğrenme kursu, son uluslararası araştırmaların sonuçlarını, son seçilen programları, Mathematization kavramının hedeflerini, içeriklerini, yeni teknolojilerin potansiyel kullanımına odaklanan metodları ve öğretmenlerin öğrencilerin eğiticisi olarak rollerini açıklayacaktır.
  • Proje; metodoloji ve teknoloji arasındaki dengeyi kurmayı planlamaktadır. Teknolojinin bir katma değer hale getirilmesi için, öğretmenlerin şu üç bileşeni bütünleştirmesi gerekir: teknolojik ustalık, mevcut kaynakları öğrenme, ulaşılacak eğitim hedeflerinin farkındalığı.