news web_2.fw

HEDEF GRUP


  • Öğretmenler; öğrencilerin matematiksel becerileri algılamalarına yardımcı olacak, onların ilgi düzeylerini ve motivasyonlarını arttıracak, yenilikçi ve öğretici araçlar geliştirecek ve test edecekler.


  • Öğrenciler; öğretmenleriyle birlikte yeni didaktik araçların etkinliğini deneyecekler ve gelecekteki profesyonel gelişimlerine katkıda bulunacak beceriler (ör: iletişimsel, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve dijital beceriler) geliştireceklerdi