news web_2.fw

Beklenen Sonuçlar

 

Ana sonuçlar şunlardır: 

  • Öğretmenler için e-kurs sunan e-öğrenme platformu
  • Zorunlu eğitim öğrencilerine yönelik 3 boyutlu sanal dünya ortamı 

 

Hedef gruplar üzerindeki etkiler şunlardır:

  • öğrenciler olarak, matematiksel okuryazarlık becerilerini (özellikle geometrideki anahtar yetkinlikler) ve bilimsel çalışmalar başlatmak için öğrenciler arasında ilgi eksikliği ile çelişen ve Avrupa ülkelerinde bilimsel ve teknik kültürün gelişimini destekleyerek geliştirmek;
  • öğretmenler olarak, öğretim kalitesini daha esnek ve daha eğlenceli hale getirmek ve düşük performanslı öğrenci sayısını azaltarak iyileştirmek için, ulusal matematik okul müfredatı ile bağlantılı, yenilikçi içeriği sağlamak.