news web_2.fw

Amaçlar

talete

TALETE projesinin amacı; eğitim ve öğretimin kalite ve etkinliğinin artırılmasıdır. Bu amaca ulaşmak için yapılacak çalışmalar şu şekildedir:

 

  • Matematik ve özellikle geometri alanında öğretme ve öğrenme metodunun belirlenmesi ve geliştirilmesi.
  • Öğrencilerin temal ve karmaşık becerilerinin ( matematiksel okuryazarlık, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve dijital beceriler, İngilizce iletişim) gelişimini desteklemek adına öğrenmenin kalitesinin arttırılması.
  • 3 boyutlu sanal alem yoluyla ISCED (International Standard Classification of Education) 2 ve 3. seviyelerinin cazibesinin ve etkinliğinin artırılması.
  • Yüksek kaliteli öğretme ve öğretmen eğitiminin desteklenmesi.
  • Okulların ortaklık geliştirmeleri konusunda desteklenmesi ve öğrenci ve öğretmenlerin, öğrenme ve öğretmede Avrupa uyum becerilerinin desteklenmesi.