RIGHTS Araştırma Raporu

 

RIGHTS Araştırma Raporu

 

RIGHTS konsorsiyum Dijital Öyküleme (DÖ) ve Küresel Vatandaşlık Eğitimi (KVE) hakkında yedi Avrupa ülkesine ait deneyimleri /beklentileri karşılaştırmak amacıyla bir araştırma etkinliği yürüttü. Etkinliğin amacı 12-16 yaş aralığındaki öğrencilerin öğrenim gördüğü okullardaki aktivitelere odaklanarak İtalya, Bulgaristan, Portekiz, İspanya, Norveç ve İsviçre'deki Küresel Vatandaşlık Eğitimine rehberlik eden temel metotların haritalandırmaktı.

Temel araştırma aktiviteleri aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

 Vatandaşlık konusu hakkındaki anahtar kavramların tanımı ve konunun ulusal dokümantasyonunun analizi

 Avrupa Birliği düzenlemeleri

 Facebook sayfası deneyimi

 Ortaokul öğretmenleri ile yapılan görüşmeler

Araştırma sonunda şu sonuç ortaya çıkmıştır: Küresel Vatandaşlık Eğitiminin resmi bir tanımı yoktur. Avrupa'da geliştirilen ve Avrupa dışından olan birkaç ülkenin bazı ortak sorunları ile mücadele etme ihtiyacından ortaya çıkan bir uygulamadır.

7 Avrupa ülkesini içeren Rights Projesi ortakları tarafından yürütülen araştırma kavramların çok çeşitli bir portresini, Küresel Vatandaşlık Eğitimine katkıda bulunan uygulama ve hedefleri betimlemektedir. Aşağıda belirtildiği gibi, her ortak tarafından verilen tanımlar sayısız benzerlik göstermektedir ve aynı zamanda ya vatandaş/vatandaşlık anlamına ya da açıkça küresel vatandaşlık/ Küresel Vatandaşlık Eğitimine karşılık gelmektedir. Standartların kapsamlı resmi ve yedi ülkenin özel eğitim kavramları bazı benzerlikler içermektedir. İlk olarak, ülkelerin hiçbirinde "Küresel Vatandaşlık Eğitimi" olarak adlandırılan özel bir eğitim yoktur. Bununla birlikte, bütün ülkeler "vatandaşlığı öğretmek" ya da "insan haklarına" karşılık gelen bir ya da daha fazla öğretim türü belirtmişlerdir. Bunun ötesinde, Hedefleri ve öğretimin içeriğini anılmamada kullanılan sistemlerin sayısı niçin "küresel" kapsamda değerlendirme ihtiyacı olduğuna dikkat çekmektedir.

Farklı pedagojik sistemlerin hepsi küresel şartların değiştiği yaygın anlayışından ve öğrencilerin zamanlarına ait zorluklarla başa çıkabilmek için daha fazla kaynaklar kullanabilmeleri amacıyla onlara yeni beceriler kazandırma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Vatandaşlıkla ilgili disiplinlerin içerikleri hala ülkeden ülkeye değişmekte ve bazı temalar yinelenmesine rağmen diğerleri sadece bazı ülkelerdekilerle ilgili görünmektedir.

Araştırmacıların analizlerine göre, Dijital Öyküleme metodu kullanımı hala ilk aşamalardadır; bununla birlikte bazı bağlamlarda, referanslar ya bazı özel metinlere ya da bu metodolojiyi içeren İnternet sitelerine karşılık gelmektedir. Bazı projelerde yer alan birkaç ülkede öğrenci ve öğretmenlerin eğitim aktivitelerinin açıkça yürütülmesi olarak tamamen Dijital Öyküleme etrafında dönmesine rağmen, diğer ülkelerde Dijital Öyküleme çoğunlukla diğer geleneksel eğitimler ve eğitim aktiviteleri ile birlikle kullanılmaktadır. Daha kesin olarak Dijital Öyküleme, eğitim planının bir parçası, diğer teknik ve araçlara dayalı öğrenme aktiviteleri ve atölye çalışmalarının son bölümünde ve/ya da özetlenmesinde kullanılan faydalı bir araçtır. Bu bağlamlarda, Dijital Öyküleme bir eğitim projesinin dijital destek ile birleştirilmesi ve sunulması için bir araç olarak kullanılmaktadır

Bununla birlikte Dijital Öyküleme için materyallerin her ülkede bulunabilmesine rağmen Dijital Öyküleme metodunun hala başlangıç seviyesinde olduğunu belirtmek gerekir. Yine de, yetişkinler, gençler ve son olarak büyük bir teknolojik ve sosyal yetenekle doğan çocuklar üzerindeki güçlü etkisinden dolayı Dijital Öykülemenin büyük potansiyelinin birkaç ve değişik eğitim bağlamında ve farklı perspektiflere göre geliştirilmesi gerektiği yaygın olarak kabul edilmektedir.

Raporun tamamını okumak için lütfen linke tıklayınız: RIGHTS research report.

edit

course

Login

Newsletter