Ortaklar

Rights çoklu-aktör ortaklığı 7 ülkeden 8 ortak oluşturmaktadır.

Proje Koordinatörü

1) Università degli Studi "Guglielmo Marconi" – Telematica (USGM) - Italy

Università degli Studi "Guglielmo Marconi" İtalya'da "Açık Üniversite" modelini takip eden ilk kütüphanedir. USGM; Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmiş, eğitimde iletişim araçları (e-öğrenme ve mobil öğrenme gibi), son teknoloji çözümlerini kullanarak yenilikçi pedagojik metotları öğrenmeye entegre etmek için araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yürütmektedir.

Ortak ve katılımcı olarak Uluslararası ve R&D ofisi çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde koordinasyon, e-öğrenme, m-öğrenme ve farklı eğitim programları için akıllı teknoloji gibi konularda geniş tecrübeye sahiptir.

USGM; farklı AB lise ve eğitimcilerini yönlendiren iki comenius projesine katılımcıdır. "READ IT" projesi ile kitapseverlere, dijital öyküleme, "START" projesiyle sokak sanatını öğretmenk için sanal dünyayı kullanmak ve "SEEP" projesiyle; ikinci öğretimde fen eğitiminde yenilikleri paylaşmak ve birliktelik sağlamak amacıyla eğitimcileri biraraya getiren AB netwörkünü oluşturmaktadır.

Websitesi:www.unimarconi.it

 

RIGHTS Projesi Ortakları

2) C.I.E.S. - Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo onlus (CIES) – Italya

C.I.E.S., NGO tarafından 1983 yılında kurulmuş, ulusal ve uluslar arası anlaşmalarda birlik ve beraberliği sağlamayı görev edinmiştir. C.I.E.S birçok AB üyesiyle ortaklık kurmakta ve birçok ortaklığın üyesidir. Concord-European NGO yardım ve gelişim amaçlı konfederasyonu (Okul müfredat hazırlama ekibi), Italyan NGO Derneği (İtalya Eğitimi Geliştirme Platformu-Okul çalışma grubu), Roma Belediyesi ile COCIS-Şehir komitesi arasında işbirliği, Adaletli Ticaret Italya Konsorsiyumu, "Trialog" Platformu. C.I.E.S.' in çalışma grupları, Çok kültürlü meditasyon, Eğitim ve öğretim, İletişim/Farkındalık, Uluslar arası işbirliği, Bunların haricinde, Gençlik ve Çok kültürlü Belgeleme Merkezlerini yönetmektedir. Okullarda yerel otoriteler ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak çalışmaktadır. Sergiler, toplantılar, münazaralar, gösteriler, festivaller ve göçmenler için düzenlenen eğitim programları organize edilmektedir.

Websitesi:http://www.cies.it/

 

3) Bulgaristan Gender Research Foundation (BGRF) – Bulgaristan

Bulgar Cinsiyet Araştırma Kuruluşu bağımsız, kar amacı gütmeyen, bölgesel, ulusal ve uluslararası insan hakları doğrultusunda cinsiyet eşitliğini ve kişilere eşit fırsatlar sağlamaya çalışan 1998 yılında kurulmuştur. BRGF; İnsan haklarını ve cinsiyet eşitliğini; araştırma, adalet ve yasa önerileri, eğitim denetimi, uzmanlar ve geniş network çaışanları için eğitim ve danışmalık alanlarında diğer kurum, organizasyon ve uzmanlarla işbirliği yaparak yürütmektedir. BGRF'nin 2001 den beri gençlik programı vardır. Eğitimciler, gençlik grubu çalışanları, avukatlar, sosyal çalışanlar ekibi eğitim için metodoloji geliştirmekte ve insan hakları için eğitim düzenlemektedir. Kuruluşun, Global vatandaşlık eğitimi kapsamında birçok aktivite ve prokjesi bulunmaktadır.

Website:http://www.bgrf.org/en/

 

4) Associação de Professores de Sintra (APS) – Portugal

Associação de Professores de Sintra (APS) Portekiz'de öğretmenlerin gelişimini sağlamak, uzmanlıklarını geliştirmek amacıyla 1992 yılında kar gutmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştur. 1800'ün üzerinde iş ortağıyla birçok alanda faaliyetler (ulusal ve uluslararası konferans, seminer, yayın, tematik çalıştay, hizmetiçi eğitim ve uluslararası projeler) yürütmekte ve ulusal, uluslararası otoriteler tarafından tanınmaktadır. APS 1993 yılından beri Portekiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olarak yılda binin üzerinde katılımcı ve çeşitli konuları içeren öğretmenlere yönelik Hizmetiçi Eğitim düzenlemektedir.

Web sitesi:https://sites.google.com/a/profsintra.org/aps/

 

5) istanbul Milli Eğitim Müdürlüğü (İLMEM) – Türkiye

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü (ILMEM) yönetimsel anlamda bütün eğitim aktivitelerinden sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde, İstanbul sınırları içerisinde örgün eğitim (Okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, teknik ve mesleki okullar) ve yaygın eğitim (yetişkin eğitimi, çıraklık eğitimi, hizmetiçi eğitim) faaliyetlerini yürütmektedir. İstanbul'un 39 ilçesinde Yaklaşık 10.000 öğretmen, 3 milyon öğrenci ve 2600 okulun işlerinden sorumludur. ILMEM Proje Koordinasyon Ekibi AB projelerden sorumlu birimdir.

Web site:http://istanbul.meb.gov.tr/Anasayfa.aspx

 

6) Hedmark University College (HUC) – Norveç

Hedmark University College Norveç'in güneydoğusunda yer almaktadır. 5000 öğrencisiyle Norveç'in en büyük üniversitelerindendir. Yüksek standartlarda modern araştırma yöntemleriyle öğrenme aktiviteleri sağlamaktadır. Hedmark Üniversitesi yurtdışı bağlantılı olup AB ve ulusal çoklu ve ikili ortaklıklar sayesinde öğrenci ve personel değişimleri gerçekleştirmektedir. Afrika, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da birçok kurumla ortaklığı bulunmaktadır. Uluslararası alanda ana hedef öğrenci, personel ve uzmanlık hareketlilikleriyle öğrenme programlarında kaliteyi geliştirmektir. Dijital öyküleme (DS) öğretmen eğitim programlarına entegre edilmektedir. Öğretmen eğitim programlarında Hedmark Üniversitesi dijital öykülemenin öğrenmeye katkısını ve geri dönütlerinin gücünü araştırmaktadır. Bunun haricinde dijital öykülemenin uygulama deneyimlerinin ve geri dönütlerin paylaşılabilmesi için uluslararası ağı oluşturmaktadır.

Web site:http://www.hihm.no/English

 

7) TRÀNSIT PROJECTES (TRANSIT) – İspanya

Kurulduğundan beri TRANSIT PROJE kalite yönetimi modelini benimseyerek belirli bir bölgenin gelişimi için kaynakları koordine etmektedir. Görevi insanların sosyal bütünleşmeye dahil olabilmeleri için kültürel ve sosyal mirasa kolayca ulaşabilecekleri bölgesel gelişim kurallarına hizmet etmektedir. Organizasyonun ilgi alanları; azınlıklara konut merkezleri sağlamak, sosyo-eğitimsel faaliyetlerin yönetimi, organizasyonun görevlerine ilişkin organizasyonel faaliyetler düzenlemek, yerel sosyal gelişim için paylaşım networklerine katılma, ulusal ve uluslararası düzeyde üretim, temel sosyal konularda çalışmaların aktarılması ve yaygınlaştırılması.

Web site:http://www.transit.es/

 

8) ASSOCIAZIONE SEED (SEED) – İsviçre

Seed İsviçre, Lugano'da kar amacı gütmeyen bir kurumdur. 2007 yılında genç girişimci uzmanların eğitim modeli, teknolojik ve uluslararası gelişim, eğitim üzerine çalışma çabalarıyla kurulmuştur. Seed yüksek kalitede eğitim, kar amacı gütmeyen yerel okullardaki eğitim ve e-öğretim programları, sağlık merkezleri ve uluslararası işbirliği ve gelişim konularında faaliyet gösteren küçük bir kurumdur. Diğer ortaklarının dışında Seed Lugano Üniversitesi ve UNDP ile çalışmıştır ve Federazione delle ONG Ticinesi (FOSIT) üyesidir. Öğrenme modeli (ders programları, öğrenme faaliyetleri, öğretim materyalleri) ve kar amacı gütmeyen sektör hakkında deneyim Seed'in uzmanlık alanıdır. Seed proje çalışmalarında yapılan destek için İsviçre kaynaklarına minnettardır. Eğitim materyallerinin modeli üretimi içerikli ve üretim 8 Hayatboyu öğrenme projesine katılmıştır bu konudaki gelişmeleri takip etmektedir. Bunun haricinde İsviçredeki ulusal projeler ve yurtdışı kaynaklı yetişkin ve öğrencilerin iletişim ve teknolojik becerilerini geliştirecek dijital öyküleme projesinde faaliyet göstermektedir.

Web site: http://seedlearn.org/ 

edit

course

Login

Newsletter