Rights E-kurs

 

RIGHTS E-course Rights E-kurs

Rights E-kurs 3 ay boyunca Dijital Öykülemenin kullanımı ile Küresel Vatandaşlık Eğitimine yönelik teorik ve uygulamalı olarak katılımcıların toplamda en az 30 saat aktif olmalarını gerektiren bir öğretmen/eğitimci kursudur. Ayrıca katılımcıların öğrencilerinin de dijital öyküler geliştirmesini içerir.

Rights E-kurs rehber eşliğinde ödevlendirme yolu ile bireysel ve grup aktiviteleri, sanal bir kütüphane ve bir sözlükten oluşan yaklaşık 150 sayfalık bir eğitim materyali üzerine kurulmuştur. Kaynaklar İngilizce olarak hazırlanmıştır; fakat bazı materyaller RIGHTS konsorsiyum ortaklarının ulusal dillerine de çevrilecektir.

Kurs, ürün ve süreç amaçlarını daha iyi hale getirmeye yardımcı olacak toplam 7 ardışık modül olarak tasarlanmıştır. Kurs Küresel Vatandaşlık Eğitimi'ni tanıtan birinci modül ile başlar, sonrasında aktif olarak Küresel Vatandaşlık Eğitimi'ne yönelik ihtiyaç duyulan becerilere odaklanan modüller ile devam eder ve son olarak da Demokrasi ve Vatandaşlık konuları üzerine Dijital Öykülerin üretilmesi ile sona erer.

E-kurs çevrimiçi kurs yönetim sistemi tarafından yönetilen ve danışmanlar tarafından desteklenen senkronize ve senkronize olmayan bileşenler içerir.Danışmanlar içerik uzmanları, sosyalleşme temsilcileri, deneyimli öğrenenler ve rol modeller olarak tavsiyeler önerecekler ve rolleri öğrenme sürecinin merkezinde olacaktır.

Rights E-kurs öğrenme, daha iyi bir iş yapabilme ve yaptığı işten zevk alma anlamında ortaokul/lise öğretmen ve öğrencilerinin içsel motivasyonuna hitap eder. Web tabanlı öğrenme ortamı etkileşimin sadece butonlara basmaktan, animasyonları ve videoları izlemekten ve sesleri dinlemekten ibaret olmadığı hesaba katılarak mümkün olduğunca etkileşimli hazırlanmıştır. Danışmanlar tarafından sağlanan sık kontroller, uygun ve güncel dönütler önemli güdüleme araçlarıdır.

Rights E-kursta danışmanlar tarafından sağlanan dönütler öğrenenlere faydalı ve yardımcı bilgiler sağlayacak ve doğru cevapları bulacakları ya da daha fazla öğrenecekleri, hatta kurs modülleri boyunca öğrenme yolunu yeniden şekillendirecek yerleri gösterecektir.

Rights E-kurs Avrupa'daki ortaokul/liselerdeki öğretmen ve öğrencilere okullardaki Küresel Vatandaşlık Eğitimini teşvik etmek için onları dijital eğitime yaklaşımına yeni yöntemler keşfetmelerini ve Avrupalı ve "küresel" vatandaş olarak daha farkında olmalarına izin verirken aynı zamanda bir öğrenme aracı olarak dijital öyküleme üzerine kurulmuş bir öğretici metodoloji sağlamak, yeni teknolojiler ile öğretmenlerin haşır neşir olmasını desteklemek ve öğretme ve öğrenmenin güncel ve ilginç olmasını sağlamaktır.

E-kurs ve bileşenler hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen RIGHTS Müfredatını okuyunuz: RIGHTS e-course syllabus

 

Kurs Ön Şartları

Rights kursuna katılmak için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir;

1. Bulgaristan, İtalya, Norveç, Portekiz, İspanya, İsviçre ve Türkiye'deki bir ortaokul/lisede öğretmen olmak

2. Orta derecede İngilizce dil becerisine sahip olmak

3. Bir bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olmak

Başvurmak için lütfen başvuru formunu doldurun ve "GÖNDER" ikonuna tıklayın.

 

course

edit

course

Login

Newsletter