news web_2.fw

Международен семинар

В рамките на Програмата за учене през целия живот Европейската Комисия одобри и съфинансира проектът TALETE. Университетът “Guglielmo Marconi”, в качеството си на координатор на проекта, организира Международен семинар на темаНаука и математика - един нов подход в обучението на учениците, който бе проведен на 10 Ноември 2011 г. Събитието бе посетено от редица международни експерти в областта. Предвижда се да бъде реализирана услуга за превод.

 

Моля, вижте програмата.

Експертите посетили събитието бяха:

Мария Монова-Желева (1968) Доктор по Информатика. Тя е изучавала Информатика и Математика в катедра „Математика и Информатика” на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, откъдето е и магистърската й степен по Информатика (1991). Притежава и допълнителна квалификация за учител по Математика и Информатика в средните училища. Преподавател е в Бургаски сободен университет от 1992. През 2001 тя се зачислява за докторантура в Института по математика и информатика към Българската Академия на Науките. Темата на нейната работа е: ”Методи, модели и алгоритми за разработване на адаптивно учебно съдържание в интерактивни среди за обучение”. През 2006 г. тя успешно защитава дисертацията си и получава докторска степен. Експерт по Електронно обучение.

Джонатан Химоф, главен изпълнителен директор и основател на „Rezzable”, опитен ИТ експерт в областта на 3D виртуалния свят. Той вярва, че уеб-базираният виртуален свят е началото на един много вълнуващ и интересен път към 3D Уеб, където взаимодействието между информация, съдържание и хора ще бъде възможно да се осъществи по един нов начин. Аватарът ще бъде основният интерфейс/ръководител/ партньор в тази нова динамична среда.

Проф. Мария Гуйда е завършила специалност Математика и е магистър Обучител в онлайн образователни средиот IUL (Италиански университетски консорциум). Тя е преминала специализиращи курсове на тема Интерактивната бяла дъска – помощник в преподаването и комуникиранетов Университета във Флоренция, Италия и "Интегрирано обучение - език и съдържание" в Университета във Венеция. След 6 години преподаване на естествени науки в средно училище в Неапол и 18 години преподаване на Математика и Физика в Соренто, Неапол, тя започва работа в ANSAS, Флоренция. Нейните научни интереси са в областта на обучението, базирано на изследването, както и на иновативните практики в преподаването на математика и природни науки, и онлайн колаборацията между учители, групирани в области по интереси. Тя е италианка и владее английски и испански. Мария има 10-годишен опит като обучител на учители в областта на ИКН. Тя е била член на мрежа от експерти, оказващи съдействие на хора от различни области, както и координатор на три партньорства на различни училища, работили върху различни научни теми по линия на програмата „Коменски”. Понастоящем е в Общността на научното образование (Scientix) и SPICE.

Премисл Велек работи в Европейската училищна мрежа (EUN) като уеб-редактор/ мениджър на портала Scientix. Той отговаря за създаването и редактирането на съдържанието на портала, връзките с членовете на Scientix и участието в различни дейности по популяризиране работата на Scientix. Участник е и в други научни проекти на EUN, като SPICE, например.

Преди това той е работил като изпълнителен директор по комуникациите в Академията на науките в Чехия (2005-2008), а по-късно и в Европейската научна фондация в Страсбург, Франция (2008-2010). Отговарял е за различни задачи, свързани с комуникациите с хора в нужда – координиране на проекти за уеб разработване, управляване на онлайн съдържание и връзки с медиите с цел създаване на информационни материали и организиране на публични срещи с хора. Участник е и в няколко научни проекта по комуникации, финансирани от ЕС (Европейски Рамкови програми и Европейския социален фонд).

Той е роден в Чехия и има магистърска степен по История и Етнология от университета в Бърно, Чехия.