news web_2.fw

Очаквани резултати

 

Основните резултати са:

  • електронна платформа за учене, в която ще се провеждат електронни курсове за учители;
  • 3D виртуален свят за ученици от средните училища.

 

Ползите за таргет-групите ще са:

  • за учениците, подобряване на математическата им грамотност, знания и умения (ще получат ключови компетенции, особено по Геометрия). Това ще бъде в пълен контраст с липсата към настоящият момент у учениците на интерес към научни изследвания и даване на своя принос за подобряване и развитие на научно-техническата култура на европейските страни;
  • за учителите, осигуряване на иновативно съдържание, строго свързано с националната училищна програма по математика, с цел подобряване на качеството на преподаване, правенето го по-гъвкаво и интересно, и намаляне броя на слабите ученици.