news web_2.fw

Цели

talete

Проектът има за цел да подобри качеството и ефективността на обучението чрез:

  • Определяне и разработване на методи за преподаване и учене в областта на математиката, с акцент върху геометрията;
  • Подобряване качеството на учене, с цел учениците да развият основни умения (математическа грамотност, умение да се учи ефективно, социални и компютърни умения, комуникиране на английски език);
  • Повишаване атрактивността и ефективността на обучението в нива 2 и 3 от обучението според ISCED /Международен стандарт за класификация на обучението/, посредством 3D виртуалния свят;
  • Гарантиране на високо качество на преподаване и квалификации на учителите;
  • Оказване на съдействие на училищата за установяване на партньорства и подобряване на уменията на учителите и учениците, с цел по-доброто и бързо интегриране на европейските изисквания за преподаване и учене.