news web_2.fw

Целева група

  • учителите - ще разработят и тестват иновативни дидактически инструменти, имащи за цел повишаването на интереса и мотивацията на учениците за придобиване на математически умения;
  • учениците, заедно със своите учители - ще тестват и преценят атрактивността и ефективността на новите дидактически инструменти, и ще могат да придобият умения и компетенции за комуникиране, за това как да учат по-добре, социални и компютърни умения, необходими за бъдещата им професионална реализация и развитие.