news web_2.fw

Добре дошли в talete проект

 

talete

 

Проектът TALETE има за цел да изследва различни начини за представяне на учебно съдържание и преподаване на Математика, отчитайки приоритети, които вече са определени от PISA /Международна програма за оценка на учениците/, TIMSS /Тенденции в изучаването на математика и науки в международен аспект/ и Националните проучвания относно математическите умения на 15-годишните ученици. Направените проучвания в световен мащаб показват, че учениците в ЕС не притежават на необходимото ниво математическа компетентност ключови знания в областта на науките и технологиите. Придобиването на знания по математика дава възможност на учащите се да заемат своето място в обществото, да дадат своя принос към него, а също и да имат по-добра перспектива за професионална реализация. В този контекст, проектът има за цел да разработи съвместно с учители, атрактивни и забавни педагогически средства (сериозни игри и машинима) за обучение по математика, които ще бъдат реализирани в две виртуални среди: платформа за електронно обучение и 3D свят.