RIGHTS E-kurs

 

RIGHTS E-kurs

RIGHTS´ E-læringskurs er et kurs for lærere/pedagoger som ønsker å ta i bruk RIGHTS-metodikken i medborgerskapsundervisning. Kurset krever at deltakerne er aktive minst 30 timer. Det omfatter både teoretiske og praktiske elementer som gir kompetanse til å undervise globalt medborgerskap gjennom bruk av digital historiefortelling. Det inkluderer også utvikling av digitale fortellinger produsert både av lærer og elever .

Kurset inneholder om lag 150 sider med undervisningsmateriell som omfatter et mangfold av interaktive aktiviteter, både individuelle og gruppeaktiviteter. Lærerne som deltok på kurset under utprøvingen fikk hjelp og støtte av instruktører knyttet til RIGHTS-prosjektet. Kurset innehoder også et virtuelt bibliotek og en ordliste . Ressursene ble gjort tilgjengelig på engelsk , men noe materiell er også oversatt til de nasjonale språkene i partnerlandene: Bulgarsk , italiensk , norsk , portugisisk , spansk og tyrkisk.

Det er bygd opp av til sammen sju sekvensielle moduler som skal bidra til å støtte både produkt -og prosessmålene. Dette inkluderer moduler som gir en innføring i kurse og i undervisning i globalt medborgerskap, etterfulgt av moduler med fokus på kompetanse som trengs for å lære GCE på aktive måter, og slutter med produksjon av en digital fortelling om demokrati og medborgerskap.

E-læringskurset inneholder både asynkrone og synkrone komponenter mediert av et nettbasert kurs styringssystem og støttes av veiledere som støtter kursdeltakerne, bidrar til samarbeid og sosial interaksjon og fungerer som viktige rollemodeller.

RIGHTS-kurset appellerer til den indre motivasjon for lærere og elever til å lære, til å gjøre en bedre jobb , og til å like å lære. Det web - baserte læringsmiljøet er utformet for å være så interaktivt som mulig. Det tar hensyn til at interaktivitet ikke er bare å klikke på knappene , se animasjoner eller video , eller lytte til lydklipp. Hyppige lærings sjekker og hensiktsmessig og tilbakemelding i rett tid fra lærere er viktige motiverende elementer .

Tilbakemeldingene som gis av lærere i RIGHTS E - kurset vil gi elevene nyttig informasjon og peke ut steder hvor du kan finne de riktige svarene eller lære mer.

RIGHTS E-læringskurs tar sikte på å gi europeiske ungdomsskolelærere og elever en didaktisk metode basert på digital historiefortelling som et middel for å fremme læring i globalt medborgerskap. Det skal også gjøre lærere i stand til å eksperimentere med ny teknologi og derigjennom gjøre undervisning og læring mer mer up to date og interessant, samtidig som de blir mer aktive og bevisset som europeisk og "globale " borgere .

For mer detaljert informasjon om e-lætringskurset og dets moduels vennligst les RIGHTS Pensum: RIGHTS e - pensum: RIGHTS e-course syllabus

 

 For mer detaljert informasjon om e-lætringskurset og dets moduels vennligst les RIGHTS Pensum: RIGHTS e - pensum

Forutsetninger for å delta

For å delta ikurset , må du:

1) Være en videregående skole i Bulgaria , Italia , Norge , Portugal , Spania , Sveits og Tyrkia

2) Ha en kunnskap i engelsk språk

3) Ha tilgang til en datamaskin og internett-tilkobling

For å søke, vennligst fyll ut dette søknadsskjemaet og klikk OK.

Course Prerequisites

 

course

edit

course

Login

Newsletter