Partnere

RIGHTs er et samarbeid mellom 8 partnere fra 7 europeiske land:

Prosjektkoordinator

1) Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Telematica (USGM) - Italia

Università degli Studi "Guglielmo Marconi" er den første athenaeum i Italia etter "Open University" modellen. USGM, anerkjent av Kunnskapsdepartementet og er dedikert til forskning, utvikling og testing av innovative pedagogiske metoder for å integrere "blended learning" med de nyeste teknologiske løsninger og kommunikasjonsverktøy (som f. eks E-læring, mobil læring). Kontoret for internasjonale prosjekter og FoU ved USGM har lang erfaring som søker og partner i ulike nasjonale og EU-prosjekter i form av koordinering, utvikling av e-læring, m-læring og "Intelligent Agent" teknologi for opplærings- og utdanningsprogrammer. USGM har også ansvaret for tre Comenius-prosjekter som er rettet mot videregående skoler og pedagoger i Europa: READ IT -prosjektet, som bruker digital historiefortelling til produksjon av bok- trailere, START-prosjektet, som ser på bruk av virtuelle verdener til å undervise gatekunst og SEEP-prosjektet, som lanserer et EU-nettverk av undervisningsinstitusjoner som skal fremme samarbeid og innovasjon i naturfag-undervisningen i videregående skole.

Nettadresse:www.unimarconi.it

 

Partnere involvert i RIGHTs- prosjektet

2) C.I.E.S. - Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo onlus (Cies) - Italia

C.I.E.S. er en frivillig organisasjon (NGO) grunnlagt i 1983, hvis mål er å fremme solidaritet og samarbeid både gjennom nasjonale og internasjonale aktiviteter. C.I.E.S. samarbeider med flere EU-partnere og er medlem av flere koordinere grupper: Concord-European NGO Confederation for Relief and Development (læreplangruppen), Foreningen for italienske NGO (Development Education italian Platform - skolegruppen), COCIS- komiteen for desentralisert samarbeid i Roma kommune, Fair Trade Italia konsortiumet, "Trialog" Platform. C.I.E.S. har følgende avdelinger: Interkulturell Formidling, utdanning og opplæring, kommunikasjon / bevissthet og Hendelser, International Samarbeid. Videre forvalter den et ungdomssenter og et Inter-kulturelt dokumentasjonssenter. C.I.E.S. arbeider i skoler og samarbeider med lokale myndigheter og institusjoner. Senteret organiserer utstillinger, møter og debatter, show og festivaler, samt kurs for innvandrere som bor og arbeider i Italia.

Nettside:http://www.cies.it/

 

3) Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF) - Bulgaria

Den bulgarske stiftelsen for kjønnsforskning (BGRF) ble etablert i 1998. Det er en uavhengig non-profit organisasjon som skal bidra til likestilling og like muligheter for kvinner og menn i samsvar med internasjonale og regionale standarder for menneskerettigheter. BGRF arbeider for å ivareta menneskerettigheter og likestilling gjennom forskning, holdningskampanjer og forslag til lovendringer. BGRF tilbyr også utdanning, opplæring og veiledning for profesjonelle og arbeider i store nettverk i samarbeid med andre organisasjoner, offentlige institusjoner og eksperter. Siden 2001 har BGRF hatt et ungdomsprogram. Et team av instruktører, ungdomsarbeidere, advokater og sosialarbeidere utvikler metoder for utdanning, opplæring og uformell utdanning i menneskerettigheter. Stiftelsen har iverksatt mange aktiviteter og prosjekter rettet mot undervisning i globalt medborgerskap.

Nettside:http://www.bgrf.org/en/

 

4) Associação de Professores de Sintra (APS) - Portugal

Associação de Professores de Sintra (APS) er en portugisisk non-profit organisasjon som ble opprettet i 1992 med hovedformål å støtte lærere på alle nivåer og for å styrke deres faglige utvikling. APS har mer enn 1800 medarbeidere og dekker med sitt arbeid et bredt spekter av aktiviteter (nasjonale og internasjonale konferanser, seminarer, publikasjoner, tematiske workshops, videreutdanning, internasjonale prosjekter, etc.). APS har fått anerkjennelse fra lokale og nasjonale myndigheter. APS er et senter for videreutdanning av lærere som er støttet av portugisiske utdanningsdepartementet siden 1993. Senteret dekker et bredt spekter av områder og involverer årlig mer enn tusen lærere på alle undervisningsnivåer.

Nettside:https://sites.google.com/a/profsintra.org/aps/

 

5) Istanbul Milli Egitim Mudurlugu (ILMEM) - Tyrkia

Direktoratet for nasjonal utdanning I Istanbul (ILMEM) er ansvarlig for all pedagogisk virksomhet og administrerer alle former for utdanning: formell utdanning (førskole, grunnskole, videregående, teknisk / yrkesfaglige skoler) og uformell utdanning (voksenopplæring, lærling-opplæring og etterutdanning) i Istanbul. ILMEM er den lokal myndighet I Istanbul underlagt det nasjonale utdanningsdepartementet. ILMEM har ansvaret for ca 10.000 lærere, 3 millioner studenter og 2600 skoler, innenfor de 39 distriktene i Istanbul. Prosjektkoordineringsenheten er den som er ansvarlig for aktiviteter knyttet til EU-prosjekter.

Web site:http://istanbul.meb.gov.tr/Anasayfa.aspx

 

6) Høgskolen i Hedmark (HUC) - Norge

Høgskolen i Hedmark ligger i den sørøstlige delen av Norge og har mer enn 5000 studenter. Høgskolen i Hedmark er internasjonalt orientert og legger vekt på utveksling av studenter og ansatte gjennom europeiske og nasjonale samarbeidsprogrammer og bilaterale avtaler. HUC har mange partnerinstitusjoner i Afrika, Asia, Europa og Nord Amerika. Høgskolen har et variert utdanningsprogram og tilbyr blant annet førskoleutdanning og lærerutdanning. Digital historiefortelling (DS) blir gradvis blir integrert i flere deler av lærerutdanningene. Høgskolen er også engasjert i et internasjonalt nettverk for forskning på hvordan digital historiefortelling kan brukes for å fremme refleksjon fra praktiske erfaringer.

Web site:http://www.hihm.no

 

7) TRANSIT PROJECTES (TRANSIT) - Spania

Siden stiftelsen har TRANSIT Projects arbeidet etter styringsmodell for kvalitet og samordning av ressursene i et område som skal bidra til å utvikle disse. TRANSIT har som oppgave å støtte den territoriale utviklingspolitikken for å lette tilgangen og tilegnelsen av en kulturell og sosial arv som gjør det mulig å fremme menneskers utvikling og sosiale inkludering. Det betyr i hovedsak forvaltningen av boligsentre for minoriteter, forvaltning av sosial-pedagogiske aktiviteter og organisering av tiltak knyttet til organisasjonens oppdrag. TRANSIT deltar i nettverk og fora relatert til sosial utvikling på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. TRANSIT gjennomfører også studier om de viktigste samfunnsspørsmål og formidler kunnskap om disse.

Nettside:http://www.transit.es/

 

8) Associazione SEED (SEED) - Sveits

Seed er en non-profit organisasjon med base i Lugano, Sveits. SEED ble grunnlagt i 2007 av gruppe unge og entusiastiske fagfolk innenfor kursutvikling, utdanning, teknologi og internasjonal utvikling. Seed er i dag en liten organisasjon som arbeider med utdanning, opplæring og e-læring programmer innenfor non-profit området - i lokale skoler, helse sentre og non-profit aktiviteter, og i internasjonalt samarbeid og utvikling. Seed har blant andre samarbeidet med Universitetet i Lugano og med UNDP, og er medlem av Federazione delle Ong Ticinesi (FOSIT). Nøkkelkompetanser omfatter utvikling av opplæring (læreplanutvikling, utforming av læringsaktiviteter og opplæringsmateriell), og grundig kjennskap til non-profit sektoren. Takket være sveitsiske midler for indirekte medvirkning, deltok Seed i 8 Livslang Læring prosjekter. I disse prosjektene bidro SEED med utforming og produksjon av opplæringsmateriell og gjennomføring av eksperimenter. Videre er SEED aktiv i ulike prosjekter i Sveits og i utlandet basert på digital historiefortelling som en måte å forbedre relasjonelle, kommunikasjon og teknologiske ferdigheter hos barn og voksne.

Web site: http://seedlearn.org/ 

edit

course

Login

Newsletter